చెర్లోపల్లి టు తిరుపతి రోడ్డు కొత్త గా ఇల్లు కట్టి అమ్మబడును డబల్ బెడ్ రూమ్ హౌస్

1 of
Previous Next

Ad Details

 • Added: September 26, 2018

 • Views: 992

Description

Tirupathi to Pileru Road   New Independent  2BHK  House construction   Very Near To  Cherlopalli to Srinivasa Mangapuram  Highway Road   Best Residential Area  in Tirupati

ఆరు నెలలలో ఇల్లు కట్టి ఇవ్వబడును

 • North Facing  &  East Facing Houses

 • Surrounds  Good Residential Area

 • 2bhk with interiors

 • Individual Bore –  well

 •  Fully compound wall gated  House

 • Good Residential Area

Location Highlights  

 • Few meters  Narayana School

 •  1 km Srinivasa Mangapuram Temple  – Srivarimeetu Foot  way

 • 4 km from Chandragiri

 • Sree Vidhya Niketan School & College

 • 4 km from Agasthyeswara Temple (Mukkoti)

 • 4 km Sv University

 • 2 km to Cherlopalli Junction

 • 9 km to Tirupati bus stop  – Railway station

 

Tags :